Raporty Spółek ESPI/EBI

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MVA Green Energy Spółka Akcyjna (PLDBBGR00017)

01-07-2015 12:21:37 | Bieżący | EBI | 6/2015
Zarząd MVA Greeen Energy S.A. (?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości treść protokołu z Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 roku w siedzibie Emitenta. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Krzysztof Meldner - Prezes
  • Joanna Tafil - Wiceprezes


Załączniki:

MVA_Green_Energy_Akt Notarialny_protokol_ZWZ_2015 06 30