Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym obniżenia kapitału zakładowego Mineral Midrange Spółka Akcyjna (PLMNRLM00010)

01-07-2015 12:25:28 | Bieżący | EBI | 18/2015
W nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 12/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki niniejszym informuje o otrzymanym w dniu 1 lipca 2015 roku zawiadomieniu iż w dniu 19.06.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 567.616,60 zł na kwotę 564.016,60 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu ilość akcji serii B i obecnie wynosi ona 640.166 akcji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Marek Wojtachnia - Członek Zarządu