Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu The Farm 51 Group S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. The Farm 51 Group Spółka Akcyjna (PLFRMGR00015)

01-07-2015 12:27:10 | Bieżący | EBI | 24/2015
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Robert Siejka - Prezes Zarządu


Załączniki:

Protokół ZWZ 30czerwca2015 akt nr 8083_2015_skan