Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki 5th Avenue Holding S.A. 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna (PL5AVNH00013)

01-07-2015 12:56:10 | Bieżący | EBI | 11/2015
Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej 5h Avenue Holding S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jakub Robel - Prezes Zarządu


Załączniki:

Elżbieta Bogdaniuk

Kinga Anna Robel