Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Esperotia Energy Investments S.A. wraz z projektami uchwał Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna (PLESPRT00012)

02-07-2015 11:37:25 | Bieżący | EBI | 10/2015
Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 lipca 2015 roku w kancelarii notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski Spółka Cywilna przy ul.Wita Stwosza 1 we Wrocławiu, o godz.14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Esperotia Energy Investments S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Agnieszka Król - Prezes Zarządu


Załączniki:

2015-07-02 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Esperotia Energy Investments SA

2015-07-02 Projekty Uchwal na ZWZA