Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A. ASM Group Spółka Akcyjna (PLASMGR00014)

03-07-2015 18:47:46 | Bieżący | EBI | 8/2015
Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 29 lipca 2015 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Świętokrzyskiej 18. W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Adam Stańczak - Prezes Zarządu
  • Marcin Skrzypiec - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ASM GROUP 2015

projekty uchwał 29_lipiec_2015

Ogłoszenie ASM GROUP SA o zwołaniu WZ na dzien 29_07_2015_