Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny Abpol Company Polska S.A. za 2014 rok Abpol Company Polska Spółka Akcyjna (PLABPLC00015)

06-07-2015 22:27:46 | Roczny | EBI | 25/2015
Abpol Company Polska S.A w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny za 2014 rok.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Brauła - Prezes Zarządu


Załączniki:

ABPOL-opinia-biegly-2014

ABPOL-raport-biegly-2014

Abpol-oswiadczenie-kier-2014

Abpol-rap-roczny-2014

Abpol-spr-finansowe-2014