Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2014 rok Abpol Company Polska Spółka Akcyjna (PLABPLC00015)

06-07-2015 22:46:05 | Roczny | EBI | 26/2015
Abpol Company Polska S.A w Warszawie przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Zarządu za 2014 rok jako uzupełnienie Raportu Rocznego przekazanego w dniu dzisiejszym raportem okresowym nr 25/2015

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Brauła - Prezes Zarządu


Załączniki:

Abpol-spr-zarzadu-2014