Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03 sierpnia 2015 r. CLEAN TECHNOLOGIES S.A. (PLIPOSA00010)

07-07-2015 16:26:19 | Bieżący | ESPI | 13/2015
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03 sierpnia 2015 r.

PAP
Data: 2015-07-07

Firma: CLEAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 4 załączniki
 • 2015-07-03_tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_CT.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2015-07-03_projekty_uchwal_CT.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2015-07-03_struktura_akcjonariatu_-_obecna.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • 2015-07-03_formularz_pelnomocnictwa_CT.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 13 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-07-07
  Skrócona nazwa emitenta
  CLEAN TECHNOLOGIES S.A.
  Temat
  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03 sierpnia 2015 r.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Clean Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Spółka"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000368054, niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dalej: "ZWZ"_ Spółki na dzień 03 sierpnia 2015 r., na godz. 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.

  W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ.
  Załączniki
  Plik Opis
  2015-07-03_tresc_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_CT.pdf
  2015-07-03_projekty_uchwal_CT.pdf
  2015-07-03_struktura_akcjonariatu_-_obecna.pdf
  2015-07-03_formularz_pelnomocnictwa_CT.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  CLEAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  CLEAN TECHNOLOGIES S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  53-329 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201
  _ulica_ _numer_
  +48 71 79 11 555 +48 71 79 11 556
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  8992609747 020532307
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-07-07 Mariusz Chłopek Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CLEAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CLEAN TECHNOLOGIES S.A.
  Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03 sierpnia 2015 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 53-329
  Miasto Wrocław
  Ulica Plac Powstańców Śląskich
  Nr 1 lok. 201
  Tel. +48 71 79 11 555
  Fax +48 71 79 11 556
  e-mail
  NIP 8992609747
  REGON 020532307
  Data sporzadzenia 2015-07-07
  Rok biezacy 2015
  Numer 13
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.