Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie KLEBA INVEST S.A. (PLWTTMN00075)

07-07-2015 18:10:38 | Bieżący | ESPI | 22/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie

PAP
Data: 2015-07-07

Firma: KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-07
Skrócona nazwa emitenta
KLEBA INVEST S.A.
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółki.Zarząd KLEBA INVEST S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 7 lipca 2015 roku otrzymał od Pani Haliny Kleba będącej Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. Nr 183 poz. 1538_ o dokonanych transakcjach akcjami Spółki.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Pani Halina Kleba poinformowała Spółkę o przeprowadzeniu w dniu 27 lutego 2015 roku transakcji nabycia 200.000 akcji Spółki, po cenie 3,00 PLN za sztukę. Nabycie akcji zostało zrealizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-07 Wiesław Kleba Prezes Zarządu
2015-07-07 Andrzej Stromski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KLEBA INVEST S.A.
Tytul Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 84-207
Miasto Koleczkowo
Ulica Wybickiego
Nr 50
Tel. +48 58 674 34 34
Fax +48 58 674 92 52
e-mail
NIP 589-181-87-55
REGON 199049114
Data sporzadzenia 2015-07-07
Rok biezacy 2015
Numer 22
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.