Raporty Spółek ESPI/EBI

48/2014 (PLASSTS00012)

18-12-2014
oRB-W_ASO: Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

PAP
Data: 2014-12-18

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-18
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:


Zarząd spółki Wealth Bay S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj.18.12.2014 r. zawiadomienia od Pani Alicji Wiaderek , w którym informuje , że w dniu 15.12.2014r. na podstawie Raportu Bieżącego Emitenta nr 34/2014 powzięła informację o rejestracji akcji serii D Emitenta postanowieniem Sądu Rejestrowego KRS w Łodzi z dnia 11.12.2014r. i w związku z powyższym , jej udział w kapitale spółki Assetus S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie .
Przed w/w rejestracją akcji serii D Emitenta , Pani Alicja Wiaderek posiadała 632.981 akcji _ słownie : sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden _ akcji spółki , które reprezentowały 20,88% _ słownie : dwadzieścia i 88/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 632.981_ słownie : sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki , co stanowiło 20,88% _ słownie : dwadzieścia i 88/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Po rozliczeniu rejestracji akcji serii D Emitenta , Pani Alicja Wiaderek posiada 632.981akcji _ słownie : sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden_ akcji spółki , które reprezentują 14,89% _ słownie : czternaście i 89/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 632.981_ słownie : sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 14,89% _ słownie : czternaście i 89/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-18 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-12-18
Rok biezacy 2014
Numer 48
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.