Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03 sierpnia 2015 r. ELQ Spółka Akcyjna (PLIPOSA00010)

07-07-2015 16:10:25 | Bieżący | EBI | 24/2015
Zarząd spółki Clean Technologies S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000368054, niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: "ZWZ") Spółki na dzień 03 sierpnia 2015 r., na godz. 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Hubert Perycz Mariusz Soczyński w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ.

  • Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu


Załączniki:

2015-07-03 treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ CT

2015-07-03 projekty uchwał CT

2015-07-03 struktura akcjonariatu - obecna

2015-07-03 formularz pełnomocnictwa CT