Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego. Doradcy Signing the agreement with an Authorized Advisor Blue Oak Advisory PiLAB Spółka Akcyjna (PLPILAB00012)

07-07-2015 16:50:49 | Bieżący | EBI | 26/2015
Zarząd Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 6 lipca 2015 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawarta z Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 3 lipca 2015 r. Zawarcie niniejszej umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia akcji serii I Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

The Executive Board of PiLab S.A. registered in Wrocław, Poland, informs that on 6th July 2015 Company has received a hardcopy of agreement signed on 3th July 2015 with Blue Oak Advisory, registered in Wrocław and acting as an Authorized Advisor. The agreement formalizes the cooperation in introduction to the Alternative Trading System ordinary bearer shares of series I.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu