Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobile Partner S.A. w dniu 6 lipca 2015 r. Mobile Partner Spółka Akcyjna (PLMBLPR00018)

07-07-2015 17:14:34 | Bieżący | EBI | 26/2015
Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, (?Spółka?), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 6 lipca 2015 r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Marek Krystoforski - Prezes Zarządu


Załączniki:

Mobile_Partner_S.A_ZWZ_6.07.2015_tresc_uchwal