Raporty Spółek ESPI/EBI

52/2014 (PLASSTS00012)

18-12-2014
oRB_ASO: Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.

PAP
Data: 2014-12-18

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-18
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd spółki Assetus S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj.18.12.2014 r. zawiadomienia od Pana Adama Mariańskiego , w którym informuje , że w dniu 15.12.2014r. na podstawie Raportu Bieżącego Emitenta nr 34/2014 spółka powziął informację o rejestracji akcji serii D Emitenta postanowieniem Sądu Rejestrowego KRS w Łodzi z dnia 11.12.2014r. i w związku z powyższym , jego udział w kapitale spółki Assetus S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie .
Przed w/w rejestracją akcji serii D Emitenta , Pan Adam Mariański posiadał 35.000 akcji _ słownie : trzydzieści pięć tysięcy _ akcji spółki , które reprezentowały 1,15% _ słownie : jeden i 15/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 35.000 _ słownie: trzydzieści pięć tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki , co stanowiło 1,15% _ słownie :jeden i 15/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Po rozliczeniu rejestracji akcji serii D Emitenta , Pan Adam Mariański posiada 839.000akcji _ słownie : osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy _ akcji spółki , które reprezentują 19,74% _ słownie : dziewiętnaście i 74/100 _ udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 839.000 _ słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 19,74% _ słownie : dziewiętnaście i 74/100 _ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-18 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii D Emitenta.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-12-18
Rok biezacy 2014
Numer 52
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.