Raporty Spółek ESPI/EBI

54/2014 (PLASSTS00012)

22-12-2014
oRB-W_ASO: Informacje o transakcjach na akcjach spółki.

PAP
Data: 2014-12-22

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-22
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacje o transakcjach na akcjach spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Assetus S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 22.12.2014 roku informacji w trybie art.69 ust.4 pkt.5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Pawła Ratyńskiego , który poinformował że w związku z rejestracją przez Sad Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego , podwyższenia kapitału zakładowego spółki Assetus S.A. , jego udział w ogólnej liczbie głosów spadł poniżej 5%. Przed ww rejestracją podwyższenia kapitału w spółce Assetus S.A. Pan Paweł Ratyński posiadał 200.001 akcji i tyle samo głosów stanowiących 6,60% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów . Aktualnie Pan Paweł Ratyński posiada 200.001 akcji i tyle samo głosów stanowiących 4,71% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-22 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacje o transakcjach na akcjach spółki.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2014-12-22
Rok biezacy 2014
Numer 54
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.