Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 24-06-2015 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 08-07-2015r. WIERZYCIEL S.A. (PLWRZCL00014)

09-07-2015 20:44:53 | Bieżący | ESPI | 5/2015
oRB-W_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 24-06-2015 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 08-07-2015r.

PAP
Data: 2015-07-09

Firma: WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%25_na_ZWZA_WRL_24_06_2015_i_08_07_2015.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 5 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-07-09
  Skrócona nazwa emitenta
  WIERZYCIEL S.A.
  Temat
  Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 24-06-2015 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 08-07-2015r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Zarząd Emitenta przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wierzyciel S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca i 08 lipca 2015 r.
  Załączniki
  Plik Opis
  Wykaz_akcjonariuszy_pow_5%25_na_ZWZA_WRL_24_06_2015_i_08_07_2015.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  WIERZYCIEL S.A. Finanse inne _fin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  43-190 Mikołów
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Wyzwolenia 27
  _ulica_ _numer_
  _32_ 738 08 47 _32_ 738 08 47
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  635-168-70-20 278157364
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-07-09 Krzysztof Rzepka Prezes Zarządu Krzysztof Rzepka
  2015-07-09 Dariusz Rzepka Wiceprezes Zarządu Dariusz Rzepka


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta WIERZYCIEL S.A.
  Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 24-06-2015 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 08-07-2015r.
  Sektor Finanse inne (fin)
  Kod 43-190
  Miasto Mikołów
  Ulica Wyzwolenia
  Nr 27
  Tel. (32) 738 08 47
  Fax (32) 738 08 47
  e-mail
  NIP 635-168-70-20
  REGON 278157364
  Data sporzadzenia 2015-07-09
  Rok biezacy 2015
  Numer 5
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.