Raporty Spółek ESPI/EBI

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spólki Ekopol Górnośląski Holding SA w dniu 01-07-2015 EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. (PLEKPLG00019)

09-07-2015 07:31:20 | Bieżący | ESPI | 10/2015
oRB-W_ASO: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spólki Ekopol Górnośląski Holding SA w dniu 01-07-2015

PAP
Data: 2015-07-09

Firma: EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 5%25_liczby_glosow.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-07-09
  Skrócona nazwa emitenta
  EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
  Temat
  Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spólki Ekopol Górnośląski Holding SA w dniu 01-07-2015
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
  Treść raportu:
  Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA w dniu 01-07-2015 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji ze wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZA oraz w ogólnej liczbie głosów.
  Załączniki
  Plik Opis
  5%25_liczby_glosow.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  41-940 Piekary Śląskie
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Graniczna 7
  _ulica_ _numer_
  _32_ 288 58 46 _32_ 289 25 85
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-07-09 Andrzej Piecuch Prezes Zarządu Andrzej Piecuch


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A.
  Tytul Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spólki Ekopol Górnośląski Holding SA w dniu 01-07-2015
  Sektor
  Kod 41-940
  Miasto Piekary Śląskie
  Ulica Graniczna
  Nr 7
  Tel. (32) 288 58 46
  Fax (32) 289 25 85
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2015-07-09
  Rok biezacy 2015
  Numer 10
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.