Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4/2015 z dnia 02.07.2015 r. M10 S.A. (PLM100000014)

09-07-2015 16:47:59 | Bieżący | ESPI | 7/2015
oRB-W_ASO: Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4/2015 z dnia 02.07.2015 r.

PAP
Data: 2015-07-09

Firma: M10 SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • 2015-07-09_raport_ESPI_sprostowanie.docx
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 7 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-07-09
  Skrócona nazwa emitenta
  M10 S.A.
  Temat
  Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4/2015 z dnia 02.07.2015 r.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd M10 S.A. _dalej: "Spółka", "Emitent"_ informuje, że w treści raportu bieżącego ESPI 4/2015 w wyniku omyłki pisarskiej podano błędną podstawę prawną oraz treść raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  2015-07-09_raport_ESPI_sprostowanie.docx

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  M10 SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  M10 S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  98-220 Zduńska Wola
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Getta Żydowskiego 16
  _ulica_ _numer_
  +48 43 88 109 44 +48 43 88 109 44
  _telefon_ _fax_
  biuro@m10sa.pl www.m10sa.pl
  _e-mail_ _www_
  829-17-32-395 101068296
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-07-09 Mariusz Chłopek Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta M10 SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta M10 S.A.
  Tytul Sprostowanie raportu bieżącego ESPI nr 4/2015 z dnia 02.07.2015 r.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 98-220
  Miasto Zduńska Wola
  Ulica Getta Żydowskiego
  Nr 16
  Tel. +48 43 88 109 44
  Fax +48 43 88 109 44
  e-mail biuro@m10sa.pl
  NIP 829-17-32-395
  REGON 101068296
  Data sporzadzenia 2015-07-09
  Rok biezacy 2015
  Numer 7
  adres www www.m10sa.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.