Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy Lock-up dla 500 000 akcji z nowej prywatnej emisji serii A01 Funduszu Venture Capital Taxus Fund S.A. z gwarancją zysku 200% w 1,5 roku. Taxus Fund Spółka Akcyjna (PLTXSFN00012)

14-07-2015 13:10:46 | Bieżący | EBI | 39/2015
Fundusz Venture Capital Taxus Fund S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęły zwrotnie podpisane dokumenty związane z objęciem 500 000 (słownie: pięciuset tysięcy) akcji z nowej prywatnej emisji serii A01 Taxus Fund S.A. wraz z przedmiotową umową Lock-up.

Umowa Lock-up obowiązuje od 13.07.2015 r. i została zawarta na okres 1,5 roku.

Przedmiotowe akcje z nowej prywatnej emisji serii A01 zostały już w pełni opłacone - przelewem bankowym.

Cena emisyjna akcji wynosiła 10 groszy za sztukę.

Wzór umowy Lock-up został opublikowany w komunikacie bieżącym EBI nr. 36/2015.

Spółka oczekuje wpływu następnych zwrotnie podpisanych umów Lock-up w najbliższym czasie.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Krzysztof Bzymek - Prezes Zarządu