Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (PLIPODS00014)

15-07-2015 18:36:26 | Bieżący | ESPI | 10/2015
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku

PAP
Data: 2015-07-15

Firma: IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-15
Skrócona nazwa emitenta
IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej _…_, Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. _"Spółka"_ informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:
- INC S.A. z siedzibą w Poznaniu posiadała 540.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 540.500 głosów, co stanowiło 65,40% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 10,16% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Jarosław Ostrowski posiadał 167.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 167.000 głosów, co stanowiło 20,21% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 3,14% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- Edmund Kozak posiadał 119.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 119.000 głosów, co stanowiło 14,40% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 2,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-07-15 Jarosław Ostrowski Prezes Zarządu Jarosław Ostrowski
2015-07-15 Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu Edmund Kozak


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 00-570
Miasto Warszawa
Ulica Al. Wyzwolenia 14
Nr 31
Tel. +48 (22) 412 36 48
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-07-15
Rok biezacy 2015
Numer 10
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.