Raporty Spółek ESPI/EBI

Premiera gry ?Sparkle 2 Evo" na platformie Play.cn. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

23-07-2015 08:30:13 | Bieżący | EBI | 55/2015
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż gra ?Sparkle 2 Evo? jest dostępna na platformie Play.cn należącej do grupy China Telecom. Przed premierą gra została dostosowana do wymogów rynku chińskiego. Gra dystrybuowana jest w modelu freemium.

W ciągu najbliższych tygodni kolejne produkcje Spółki będą miały swoją premierę na platformie Play.cn. Informację o każdej premierze Zarząd przekaże do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Ekspansja Spółki na platformy cyfrowej dystrybucji, a także na rynki azjatyckie jest elementem realizacji strategii przedstawionej w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu
  • Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu