Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała o zmianie formy prawnej spółki zależnej // Resolution on conversion of legal form of the subsidiary HYDROPRESS SE (GB00B42V2T10)

27-07-2015 14:38:05 | Bieżący | EBI | 16/2015
Rada Administracyjna AerFinance Se (?Emitent?), informuje, iż w dniu 27 lipca 2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Avio 21 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna (?Avio 21 sp. z o.o. SKA?) podjęło uchwałę o zmianie formy prawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zostanie zarejestrowana pod firmą: Avio 21 2 sp. z o.o. O dokonaniu rejestracji przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje w raporcie bieżącym.

Podstawa prawna : §4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


Administrative Board of AerFinance SE (?Issuer?) informs, that on 27th of July 2015 a resolution was passed during the Extraordinary Meeting of Members of Avio 21 sp. z o.o. SKA (?Avio 21 sp.z o.o SKA?) for change the legal form of Avio 21 sp. z o.o. SKA to private limited company (sp. z o.o.). The name of the Avio 21 sp. z o.o. SKA will be changed to: Avio 21 2 sp. z o.o. Once the changes will be registered by the commercial court, the Issuer will release a current report

Legal Basis : §4. point 2 Appendix nr 3 to Regulation of the Alternative Trading System

  • Bartłomiej Herodecki - CEO