Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. (PLAGRIN00013)

31-07-2015 13:59:53 | Bieżący | ESPI | 14/2015
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2015-07-31

Firma: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • ARI_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ARI_-_projekty_uchwal.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • ARI_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 14 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-07-31
  Skrócona nazwa emitenta
  AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał

  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 26 sierpnia 2015 r. o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Ostródzkiej 38, 54-116 Wrocław.

  W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
  Załączniki
  Plik Opis
  ARI_-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf
  ARI_-_projekty_uchwal.pdf
  ARI_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  54-116 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Ostródzka 38
  _ulica_ _numer_
  +48 _71_ 354 07 93 +48 _71_ 354 07 93
  _telefon_ _fax_
  biuro@aridotacje.pl www.aridotacje.pl
  _e-mail_ _www_
  899-261-64-11 020568392
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-07-31 Katarzyna Sapa Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wraz z projektami uchwał
  Sektor
  Kod 54-116
  Miasto Wrocław
  Ulica Ostródzka
  Nr 38
  Tel. +48 (71) 354 07 93
  Fax +48 (71) 354 07 93
  e-mail biuro@aridotacje.pl
  NIP 899-261-64-11
  REGON 020568392
  Data sporzadzenia 2015-07-31
  Rok biezacy 2015
  Numer 14
  adres www www.aridotacje.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.