Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana stanu posiadania - zejście poniżej 5% YOUR IMAGE S.A. (PLYORIM00019)

03-08-2015 19:54:46 | Bieżący | ESPI | 10/2015
oRB_ASO: Zmiana stanu posiadania - zejście poniżej 5%

PAP
Data: 2015-08-03

Firma: YOUR IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015 KNF
Data sporządzenia: 2015-08-03
Skrócona nazwa emitenta
YOUR IMAGE S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania - zejście poniżej 5%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Your Image S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 3 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Michała Przyłęckiego _Akcjonariusz_, że w związku z transakcją:

1. zbycia 25 000 akcji imiennych spółki Your Image S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 31.07.2015 roku,
2. zbycia 40 000 akcji zdematerializowanych spółki Your Image S.A. na podstawie transakcji na rynku NewConnect w dniu 31.07.2015 roku,

zmieniła się jego ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Your Image S.A.

Przed dokonaniem przedmiotowych transakcji Akcjonariusz posiadał 185 000 akcji Spółki, reprezentujących 4,44 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,03 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Akcjonariusz posiada 120 000 akcji Spółki, reprezentujących 2,88 proc. kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 2,88 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Your Image S.A. w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-03 Kamil Kita Prezes Zarządu Kamil Kita


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta YOUR IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta YOUR IMAGE S.A.
Tytul Zmiana stanu posiadania - zejście poniżej 5%
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-651
Miasto WARSZAWA
Ulica GARAŻOWA
Nr 7
Tel. +48 (22) 242 89 49
Fax
e-mail
NIP 521-359-78-81
REGON
Data sporzadzenia 2015-08-03
Rok biezacy 2015
Numer 10
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.