Raporty Spółek ESPI/EBI

AKCJONARIUSZE POSIADAJACY POWYZEJ 5% NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI ATON-HT S.A. W DNIU 29 LIPCA 2015R. ATON-HT S.A. (PLATNHT00014)

03-08-2015 12:46:06 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: AKCJONARIUSZE POSIADAJACY POWYZEJ 5% NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI ATON-HT S.A. W DNIU 29 LIPCA 2015R.

PAP
Data: 2015-08-03

Firma: ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-03
Skrócona nazwa emitenta
ATON-HT S.A.
Temat
AKCJONARIUSZE POSIADAJACY POWYZEJ 5% NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI ATON-HT S.A. W DNIU 29 LIPCA 2015R.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ATON-HT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATON-HT S.A. w dniu 29 LIPCA 2015R..
1. Robert Barczyk: 2 286 841 akcji zwykłych, 300 000 akcji serii A. Liczba przysługujących głosów 2 886 841 , co daje 47,54% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 14,29% w ogólnej liczbie głosów.
2. Maciej Kowalski: 950 000 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 950 000, co daje 15,64% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
i stanowi 4,7% w ogólnej liczbie głosów.
3. Ryszard Parosa: 211 844 akcji zwykłych, 200 000 akcji serii A. Liczba przysługujących głosów 611 844, co daje 10,07% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 3,03% w ogólnej liczbie głosów.
4. Sławomir Świda: 583 558 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 583 558, co daje 9,61% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
i stanowi 2,89% w ogólnej liczbie głosów.
5. Iwona Barczyk: 347 355 akcji zwykłych. Liczba przysługujących głosów 347 355, co daje 5,72% głosów zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i stanowi 1,72% w ogólnej liczbie głosów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ATON-HT S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
50-421 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Na Grobli 6
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-03 Ewa Błażejowska Wiceprezes Zarządu Ewa Błażejowska


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ATON-HT S.A.
Tytul AKCJONARIUSZE POSIADAJACY POWYZEJ 5% NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU UDZIAŁOWCÓW SPÓŁKI ATON-HT S.A. W DNIU 29 LIPCA 2015R.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 50-421
Miasto Wrocław
Ulica Na Grobli
Nr 6
Tel.
Fax
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-08-03
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.