Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Novavis Spółka Akcyjna (PLNVVIS00016)

06-08-2015 16:53:23 | Bieżący | EBI | 31/2015
Zarząd Spółki Novavis S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Pan Andrzej Laskowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Novavis S.A. ze skutkiem na dzień 20 lipca 2015 roku. W treści otrzymanej informacji nie podano przyczyny rezygnacji.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Andrzejowi Laskowskiemu za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Novavis S.A.

Skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Wojciech Żak - Prezes Zarządu