Raporty Spółek ESPI/EBI

Zarejestrowanie Spółki zależnej w KRS Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

12-08-2015 14:59:35 | Bieżący | EBI | 17/2015
Zarząd Hurtimex S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11.08.2015 roku r. powziął informację o zarejestrowaniu Spółki KFG Logistics Sp. z o.o. zależnej od Emitenta przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy ? KRS pod numerem KRS 0000567040.


Podstawa prawna: par.3 ust. 1 zał. 3 do Regulaminu ASO


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu