Raporty Spółek ESPI/EBI

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę magazynu pomiędzy Spółkami Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

12-08-2015 15:01:27 | Bieżący | EBI | 18/2015
Zarząd Hurtimex S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11.08.2015 roku r. w trybie art. 40 ustawy Prawo budowlane, wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz spółki zależnej KFG Logistics Sp. z o.o decyzji o pozwoleniu na budowę nr DAR-UA-II.582.2014 z dnia 31.03.2014 roku obejmującej budowę budynku magazynowego.

Podstawa prawna: par.3 ust. 1 zał. 3 do Regulaminu ASO

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu