Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie trójstronnego porozumienia ? umowa o roboty budowlane Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

12-08-2015 15:02:35 | Bieżący | EBI | 19/2015
Zarząd Hurtimex S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11.08.2015 roku r. podpisał trójstronne porozumienie w sprawie przelewu wierzytelności i przejęcia długów wynikających z umowy o roboty budowlane w systemie wykonawstwa generalnego z dnia 8 czerwca 2015 r. zawartej z P.P.U. Inbud Sp. z o.o. i podanej do wiadomości raportem bieżącym Emitenta nr 12/2015 z dnia 09.06.2015 r.

Stronami porozumienia są Emitent, P.P.U. Inbud Sp. z o.o. oraz spółka zależna od Emitenta KFG Logistics Sp. z o.o. Celem porozumienia jest wejście przez KFG Logistics Sp. z o.o. jako strony powyżej przywołanej umowy w miejsce Emitenta i jej realizacja na warunkach pierwotnie określonych. Porozumienie wejdzie w życie z dniem wydania przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku magazynowego z Emitenta na KFG Logistics Sp. z o.o.w trybie art. 40 ustawy Prawo budowlane.


Podstawa prawna: par.3 ust. 2 ppkt. 2 zał. 3 do Regulaminu ASO

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu