Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie Umowy dzierżawy Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

12-08-2015 15:04:31 | Bieżący | EBI | 20/2015
Zarząd Hurtimex S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11.08.2015 roku r. podpisał ze spółką KFG Logistics Sp. z o.o. umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 108/1 o powierzchni 1272 m2 położonej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 40.

Umowa dzierżawy została podpisana na okres 15-tu lat. Cena dzierżawy wynosi 2 zł/m2 i będzie płatna miesięcznie oraz waloryzowana każdego roku w styczniu zgodnie ze wskaźnikiem podawanym przez GUS za rok wcześniejszy.

Umowa dzierżawy zawiera zgodę na wybudowanie przez KFG Logistics Sp. z o.o. budynku magazynowego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr DAR-UA-II.582.2014 z dnia 31.03.2014 roku, która została objęta procedurą przeniesienia przekazaną w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 12.08.2015 roku.

Podstawa prawna: par.3 ust. 2 ppkt. 2 zał. 3 do Regulaminu ASO


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu