Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kwartał 2015r. PRIMA PARK Spółka Akcyjna (PLWTTMN00075)

13-08-2015 11:54:18 | Kwartalny | EBI | 24/2015
Zarząd spółki Kleba Invest SA przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2015 roku.

Podstawa Prawna: paragraf 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Wiesław Kleba - Prezes Zarządu
  • Andrzej Stromski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

GK_Kleba_Invest_SA_raport II kw 2015