Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o zawarciu istotnej umowy ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

03-12-2010
Zarząd ASSETUS S.A. niniejszym informuje , że w dniu dzisiejszym tj. 3 Grudnia 2010 roku Emitent zawarł umowę pożyczki ze swoją spółką zależną VIRTUAL EXCLUSIVE ART Sp. z o.o. Na mocy powyższej umowy , Emitent udzielił pożyczki swojej spółce zależnej , w wysokości 450.000 zł. na okres 36 miesięcy . Celem zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki jest zwiększenie środków obrotowych spółki VIRTUAL EXCLUSIVE ART Sp. z o.o.. Zawarta umowa jest istotna ze względu na wysokość kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007r.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu