Raporty Spółek ESPI/EBI

Sprzedaz akcji Carbon Designe S.A. - uzupełninie raportu Motoricus Spółka Akcyjna (PLOPONX00011)

08-06-2010 17:22:01 | Bieżący | EBI | 31/2010
Zarząd Oponix.pl S.A.. informuje, w dniu 12 maja Spółka sprzedała 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A na okaziciela spółki Carbon Design S.A. (obecnie Carbon Invest S.A.). Wartość nominalna każdej akcji wynosiła 0,05 zł. (pięć groszy) Łącznie posiadane akcje dawały Spółce 1.000.000 (jeden milion) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te zostały sprzedane dnia 12.05.2010 za kwotę 73 tys. zł. Obecnie Spółka nie posiada już żadnych akcji Carbon Invest S.A. (dawniej Carbon Design S.A.)

Podstawa prawna: par.3 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Witold Gazda - Członek Zarządu