Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za II kwartał 2015 roku Graphic Spółka Akcyjna (PLGRPHC00016)

14-08-2015 15:13:09 | Kwartalny | EBI | 8/2015
Zarząd GRAPHIC S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu


Załączniki:

Graphic_SA_RAPORT_2Q2015