Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja Elektromont Spółka Akcyjna (PLEKTRM00016)

18-08-2015 14:19:13 | Bieżący | EBI | 40/2015
Zarząd Elektromont S.A. w nawiązaniu do komunikatu 34/2015 z dnia 03.07.2015 r. informuje, że nie doszło do podpisania Umowy z TULCON S.A. na wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania 2015-057-aneks nr 126-AN.
W ocenie Zarządu proponowane przez TULCON S.A. zapisy w Umowie nie są wystarczająco korzystne dla Spółki i nie gwarantowałyby odpowiedniego poziomu zysku dla Elektromont S.A.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Błażków - Prezes Zarządu
  • Waldemar Żurawski - Prokurent