Raporty Spółek ESPI/EBI

60/2015 (PLBIOGN00018)

12-06-2015 15:55:10 | Bieżący | ESPI | 60/2015
oRB_ASO: Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 11.06.2015 r.

PAP
Data: 2015-06-12

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-12
Skrócona nazwa emitenta
BIOGENED S.A.
Temat
Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 11.06.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 11.06.2015 r.

1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie – posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 48,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 48,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 56,88% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA
w dniu 11.06.2015 r.

2. Pan Janusz Kruk – posiadał 383.655 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 20,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 20,67% w ogólnej liczbie głosów w Spółce,
a co z kolei stanowiło 24,06% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 11.06.2015 r.

3. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema _Malta_ - posiadał 200.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 10,77% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 10,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 12,54% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 11.06.2015 r.

4. "PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia, Medycyna, Ekologia" z siedzibą
w Warszawie - posiadał 99.518 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na ZWZA, co stanowiło 5,36% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 5,36% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 6,24% głosów akcjonariuszy obecnych na ZWZA w dniu 11.06.2015 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
91-342 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Pojezierska 99
_ulica_ _numer_
_42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9471856923
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-06-12 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2015-06-12 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
Tytul Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Biogened S.A. w dniu 11.06.2015 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 91-342
Miasto Łódź
Ulica Pojezierska
Nr 99
Tel. (42) 651 31 52
Fax (42) 651 12 43
e-mail
NIP 9471856923
REGON
Data sporzadzenia 2015-06-12
Rok biezacy 2015
Numer 60
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.