Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 34/2015 Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna (PLFHDOM00010)

18-09-2015 15:09:57 | Bieżący | EBI | 35/2015
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015, opublikowanego w dniu 17 września 2015 r. o rezygnacji Michała Butschera z pełnienia funkcji Członka Zarządu ? Wiceprezesa, w celu uzupełnienia w/w raportu bieżącego informuje, iż rezygnacja nastąpiła ze skutkiem na dzień 17 września 2015 r. Ponadto Emitent koryguje podstawę prawną publikacji w/w raportu bieżącego.

Było:
?Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 września 2015 r. otrzymał informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu ? Wiceprezesa, przez Michała Butschera. Powyższa rezygnacja spowodowana jest wyczerpaniem się powierzonej jemu misji. Michał Butscher zamierza kontynuować współpracę ze Spółką jako członek jej Rady Nadzorczej oraz realizować inne cele zawodowe.?
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jest:
?Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 września 2015 r. otrzymał informację o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu ? Wiceprezesa, przez Michała Butschera ze skutkiem na dzień 17 września 2015. Powyższa rezygnacja spowodowana jest wyczerpaniem się powierzonej jemu misji. Michał Butscher zamierza kontynuować współpracę ze Spółką jako członek jej Rady Nadzorczej oraz realizować inne cele zawodowe.?
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Robert Majkowski - Prezes Zarządu