Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy z dostawcą ? Tuplex Sp. z o.o Labo Print Spółka Akcyjna (PLLBPRT00013)

21-09-2015 14:08:38 | Bieżący | EBI | 23/2015
Zarząd LABO PRINT S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Poznaniu, informuje, że w dniu 21 września 2015 r. powziął informację o zawarciu z dostawcą - Tuplex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie istotnej umowy na zakup materiałów do produkcji banerów oraz reklam płaskich. Spółka informowała o współpracy z tym kontrahentem w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 roku oraz w raporcie bieżącym nr 31/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku.

Jest to kolejna grupa transakcji zrealizowana na podstawie indywidualnych zamówień z tym dostawcą, których wartość w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła 20% kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Uzasadnia to uznanie zrealizowanych transakcji za kolejną istotną umowę.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 2 ust. 2b) ppkt. a) i ppkt. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Krzysztof Fryc - Prezes Zarządu
  • Wiesław Niedzielski - Wiceprezes Zarządu