Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja Elektromont Spółka Akcyjna (PLEKTRM00016)

21-09-2015 15:05:25 | Bieżący | EBI | 48/2015
W nawiązaniu do komunikatu 29/2015 Zarząd Elektromont S.A. informuje, że otrzymał od Interbud-West Sp. z o.o. podpisaną Umowę na realizacje prac elektrycznych na zadaniu inwestycyjnym ?Budowa zakładu produkcyjnego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz częścią socjalną i biurową na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE), podstrefa w Opolu przy ul. Północnej?.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 970 000,00 PLN netto.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu Umowach.
W ocenie Zarządu otrzymana Umowa będzie miała wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marek Błażków - Prezes Zarządu
  • Jerzy Rymarowicz - Wiceprezes Zarządu