Raporty Spółek ESPI/EBI

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii A, B i C do ASO na rynku NewConnect APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

02-10-2015 14:03:27 | Bieżący | EBI | 31/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?) niniejszym informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 20/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie zawarcia umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w związku z wprowadzeniem akcji serii A, B i C Emitenta do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz z wyznaczeniem pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect, w wyniku zrealizowania postanowień w/w umowy, ulegnie ona wygaśnięciu z dniem 6 października 2015 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu