Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

05-10-2015 11:21:35 | Bieżący | EBI | 32/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2015 r. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2015 roku, opublikowanym raportem bieżącym nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku , termin publikacji ww. raportu kwartalnego Spółki wyznaczony był na dzień 12 listopada 2015 roku.

Nowy termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r. wyznaczony został na dzień 29 października 2015 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu