Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie Umowy pożyczki Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

07-10-2015 12:55:37 | Bieżący | EBI | 22/2015
Zarząd Hurtimex S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 05.10.2015 roku r. powziął informację o zawarciu w dniu 29.09.2015 roku umowy pożyczki pieniężnej przez spółkę zależną KFG Logistics Sp. z o.o.

Umowa pożyczki określa, że firma KFG Polska Sp. z o.o. pożyczy KFG Logistics Sp. z o.o. kwotę do 420.000 zł na okres 180 dni oprocentowanej w wysokości 2,5% w skali roku. Umowa dopuszcza wcześniejszy termin spłaty pożyczki. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę.


Podstawa prawna: par.3 ust. 2 ppkt. 2 zał. 3 do Regulaminu ASO


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu