Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mPay S.A. w dniu 07.10.2015 r. mPay Spółka Akcyjna (PLMPAY000017)

07-10-2015 20:59:14 | Bieżący | EBI | 14/2015
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbyło się w dniu 07.10.2015r.


Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Maciej Orzechowski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

NWZA_protokół