Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Zarządu Eurosnack Spółka Akcyjna (PLERSNK00016)

09-10-2015 10:05:13 | Bieżący | EBI | 33/2015
Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu złożyła Pani Ewa Kawałkowska. Powodem złożenia rezygnacji są względy zdrowotne.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu