Raporty Spółek ESPI/EBI

Uruchomienie punktu handlowego w Gliwicach Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna (PLIAPRF00010)

09-10-2015 13:42:46 | Bieżący | EBI | 13/2015
Zarząd Spółki Inwestycje Alternatywne Profit S.A. informuje, że w dniu 9 października 2015 r. o godzinie 9:00 zostało uruchomione stoisko handlowo-prezentacyjne Emitenta zlokalizowane w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Jest to dziewiąty punkt handlowy poza siedzibą Emitenta.

Otwarcie nowego punktu handlowego Emitenta jest związane z realizacją strategii pozyskiwania nowego kanału dystrybucji i programem promowania lokowania środków w złoto fizyczne.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Mirosław Mejer - Prezes Zarządu