Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. LEASING-EXPERTS S.A. (PLLSGEX00016)

12-10-2015 14:24:44 | Bieżący | ESPI | 11/2015
oRB-W_ASO: Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

PAP
Data: 2015-10-12

Firma: LEASING-EXPERTS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • LEX_Zawaiadomienie_art._69.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 11 / 2015
  Data sporządzenia: 2015-10-12
  Skrócona nazwa emitenta
  LEASING-EXPERTS S.A.
  Temat
  Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
  Podstawa prawna
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 12 października 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki LEASING-EXPERTS S.A. W załączeniu przekazujemy treść zawiadomienia.
  Załączniki
  Plik Opis
  LEX_Zawaiadomienie_art._69.pdf Zawiadomienie_Marcin Pawłowski

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2015-10-12 Jakub Droździok Prokurent Jakub Droździok


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta LEASING-EXPERTS SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta LEASING-EXPERTS S.A.
  Tytul Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
  Sektor
  Kod 50-319
  Miasto Wrocław
  Ulica Bolesława Prusa
  Nr 38/22
  Tel. +48 71 780 60 66
  Fax +48 71 780 60 66
  e-mail
  NIP 7661972117
  REGON 301352743
  Data sporzadzenia 2015-10-12
  Rok biezacy 2015
  Numer 11
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.