Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny - wrzesień 2015r. e-Muzyka Spółka Akcyjna (PLEMZKA00019)

14-10-2015 17:36:30 | Bieżący | EBI | 22/2015
1) Tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta.
W ocenie Emitenta, w okresie objętym raportem nie nastąpiły tendencje i zdarzenia
w otoczeniu rynkowym e-Muzyka S.A. mające znaczenie dla wyników finansowych Spółki.

2) Zestawienie raportów bieżących i okresowych opublikowanych we wrześniu 2015 roku:

a) EBI

1. RB nr 21/2015 z dn. 14.09.2015r. ? Raport miesięczny - sierpień 2015r.

3) Informacja na temat realizacji celów emisji.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

4) Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w październiku oraz listopadzie 2015r. (daty raportów okresowych, planowanych WZ, otwarcia subskrypcji, spotkania z inwestorami i analitykami, termin publikacji raportu analitycznego).

12 listopada 2015r - planowana publikacja raportu okresowego za III kwartał 2015r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r.

  • Robert Knaź - Prezes Zarządu
  • Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu