Raporty Spółek ESPI/EBI

28/2015 (PLASSTS00012)

18-12-2015
oRB-W_ASO: Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

PAP
Data: 2015-12-18

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-18
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:


Zarząd spółki Assetus S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj.17.12.2015 r. zawiadomienia od spółki Wealth Bay S.A. , w którym informuje ona , że w dniu 15.12.2015r. na podstawie Raportu Bieżącego Emitenta nr 28/2015 spółka Wealth Bay S.A. powzięła informację o rejestracji akcji serii E Emitenta postanowieniem Sądu Rejestrowego KRS w Łodzi z dnia 30.11.2015r. i w związku z powyższym , jej udział w kapitale spółki Assetus S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie .
Przed w/w rejestracją akcji serii E Emitenta , spółka Wealth Bay S.A. posiadała 836.452 akcji _słownie : osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie_ akcje spółki Assetus S.A. , które reprezentowały 19,68% _ słownie : dziewiętnaście i 68/100_ udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniały do wykonywania 836.452 akcji _słownie : osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwóch_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki , co stanowi 19,68% _ słownie : dziewiętnaście i 68/100_ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Po rozliczeniu rejestracji akcji serii E Emitenta , spółka Wealth Bay S.A. posiada 836.452 akcji _słownie : osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie_ akcje Emitenta , które reprezentują 16,24% _ słownie : szesnaście i 24/100_ udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniają do wykonywania 836.452 akcji _słownie : osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwóch _ głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki , co stanowi 16,24% _ słownie : szesnaście i 24/100_ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-18 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-12-18
Rok biezacy 2015
Numer 28
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.