Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. w dniu 14 października 2015 roku SFD Spółka Akcyjna (PLSFD0000013)

14-10-2015 18:03:26 | Bieżący | EBI | 23/2015
Zarząd SFD S.A. przekazuje, w załączeniu, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 października 2015 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Mateusz Pazdan - Prezes Zarządu
  • Bartosz Kogut - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Uchwały NWZ 14 paz?dziernika 2015r