Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2015 Sescom Spółka Akcyjna (PLSESCM00013)

14-10-2015 22:39:48 | Bieżący | EBI | 24/2015
Zarząd SESCOM S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2015 roku.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Sławomir Halbryt - Prezes Zarządu


Załączniki:

SESCOM raport miesięczny 09_2015