Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za wrzesień 2015 r. LZMO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLLZMO000014)

14-10-2015 23:09:29 | Bieżący | EBI | 31/2015
Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku w załączeniu przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2015 r.


Podstawa prawna: pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Artur Sławiński - Prezes Zarządu


Załączniki:

LZMO_raport_miesieczny_wrzesien_2015