Raporty Spółek ESPI/EBI

31/2015 (PLASSTS00012)

21-12-2015
oRB-W_ASO: Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.

PAP
Data: 2015-12-21

Firma: ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ASSETUS S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd spółki Assetus S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj.21.12.2015 r. zawiadomienia od Pana Adama Mariańskiego w którym informuje , że w dniu 15.12.2015r. na podstawie Raportu Bieżącego Emitenta nr 28/2015 powziął informację o rejestracji akcji serii E Emitenta postanowieniem Sądu Rejestrowego KRS w Łodzi z dnia 30.11.2015r. i w związku z powyższym , jego udział w kapitale spółki Assetus S.A. i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie .
Przed w/w rejestracją akcji serii E Emitenta , Pan Adam Mariański posiadał 839.000 akcji _słownie : osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy _ akcji Emitenta , które reprezentowały 19,74% _ słownie : dziewiętnaście i 74/100_ udziału w kapitale zakładowym spółki i uprawniały do wykonywania posiadała 839.000 akcji _słownie : osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy _ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki , co stanowi 19,74% _ słownie : dziewiętnaście i 74/100_ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .
Po rozliczeniu rejestracji akcji serii E Emitenta ,Pan Adam Mariański posiada 1.739.000 akcji _słownie : jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy _ akcji Emitenta , które reprezentują 33,77% _ słownie : trzydzieści trzy i 77/100_ udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do wykonywania 1.739.000 akcji _słownie : jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy _ głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki , co stanowi 33,77% _ słownie : trzydzieści trzy i 77/100_ ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu .

Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-21 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ASSETUS S.A.
Tytul Informacja o zmianie udziału w związku z rejestracją akcji serii E Emitenta.
Sektor
Kod 91-002
Miasto Łódź
Ulica Drewnowska
Nr 48
Tel. (42) 654 71 31
Fax (42) 654 71 22
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-12-21
Rok biezacy 2015
Numer 31
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.