Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku Verte Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLVERTE00010)

15-10-2015 14:54:58 | Bieżący | EBI | 5/2015
Zarząd Verte S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż raport kwartalny jednostkowy za III kwartał 2015 roku zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2015 r.

Ewentualna zmiana terminu przekazania raportu okresowego zostanie przekazana w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Rafał Fudali - Prezes Zarządu