Raporty Spółek ESPI/EBI

Realizacja istotnej umowy na wykonanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bydgoszczy APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

16-10-2015 14:32:53 | Bieżący | EBI | 33/2015
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2015 z dnia 10 marca 2015 r. informuje, iż w dniu 15 października 2015 r. spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. zakończyła realizację umowy na zaprojektowanie, wdrożenie oraz uruchomienie systemu sterowania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bydgoszczy, zawartej z ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Zgodnie z umową na instalację udzielona została 121-miesięczna gwarancja, liczona od daty końcowego odbioru. Projekt współfinansowany był przez NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6) SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne?.
Realizacja ww. umowy bezpośrednio wpisuje się w przyjętą strategię rozwoju Emitenta, która zakłada znaczący wzrost sprzedaży krajowej oraz zagranicznej.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Piotr Leszczyński - Prezes Zarządu